Erkännande av folkmordet på pontierna

Skriftlig fråga 2005/06:1749 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juni

Fråga 2005/06:1749 av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Erkännande av folkmordet på pontierna

Med anledning av att Turkiets förhandlingar om EU-medlemskap aktualiseras ett spektrum av händelser som under årtionden tystats ned eller ”glömts bort”. En sådan händelse är den systematiska utrotningen av 350 000 (av totalt 750 000 invånare) grekiska pontier som levde i de historiska trakterna av Pontos Euxinos (sedermera svartahavskusten i nuvarande Turkiet). Utrotningen påbörjades i Turkiet 1916 men sattes sedan i system av Kemal Atatürk under perioden 1919@1923. Det var 20:e seklets andra stora folkmord som under de senaste åren erkänts av bland annat flera länder i Europa och av USA. Jag anser självfallet att även Sverige ska erkänna folkmordet på pontierna.

Den politiska inriktningen med avsikt att utrota pontier fortsatte med det kulturella folkmordet av de muslimska pontier som stannat kvar i Pontos. Än i dag förtrycker den turkiska staten dessa pontier som saknar rätten att tala det pontiska språket. Pontiskan är den grekiska dialekt som är närmast besläktad med det antika grekiska språket av alla de dialekter som i dag talas i Grekland @ ett språk och en kultur som utgör ett grundläggande arv för alla europeiska språk och kulturer. År 2002 aktualiserades frågan inför det 58:e sammanträdet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter år 2002.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Jan Eliasson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att erkänna det ovan nämnda folkmordet och för att skydda den pontiska befolkningen som fortfarande förtrycks av den turkiska staten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-02 Anmäld: 2006-06-02 Besvarad: 2006-06-09 Svar anmält: 2006-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-09)