Eritreas krigsskatt

Skriftlig fråga 1999/2000:956 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 maj

Fråga 1999/2000:956

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om Eritreas krigsskatt

Eritrea blev självständigt 1993 efter en FN-organiserad omröstning där ca 99 % av befolkningen sade ja till självständighet. Efter några år av sämja har tusentals människor dödats sedan kriget mellan Eritrea och Etiopien bröt ut för två år sedan. Miljonbelopp har lagts på upprustning och krigsberedskap. OAU har gjort stora ansträngningar som medlare, EU har vädjat till parterna och FN är engagerat. Men jag är trots alla ansträngningar djupt orolig för den senaste veckans utveckling av kriget. Ryssland, Ukraina och Israel tillhör de stora vapenleverantörerna. Men vapnen måste finansieras. Man har beräknat att 400 miljoner USD årligen flyter in från eritrianer boende utanför hemlandet. Pengar som är en viktig förutsättning för kriget, men som är ekonomiskt betungande för många med låg eller ingen egen inkomst.

Eritreas president Isaias Afwerki gjorde en rundresa till europeiska huvudstäder i december förra året för att informera sina landsmän om situationen. Afwerki lär också under besöket ha uppmanat sina landsmän att bidra med ekonomiska medel utöver den "skatt" som sedan tidigare förväntas från varje familj med 800@1 000 kr/mån. President Afwerki träffade även under besöket utrikesminister Anna Lindh. Sverige har i en likartad situation tagit upp frågan om "krigsskatt" som motverkar fredsansträngningar.

Min fråga till utrikesminster Anna Lindh är om man tagit upp frågan om Eritreas "krigsskatt" från eritreaner boende i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-17 Anmäld: 2000-05-23 Besvarad: 2000-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-26)