Eritrea

Skriftlig fråga 1998/99:486 av Johansson, Eva (s)

Johansson, Eva (s)
Fråga 1998/99:486 av Eva Johansson (s) till utrikesministern om Eritrea

den 23 mars

 

Båda de stridande parterna i konflikten mellan Etiopien och Eritrea förefaller nu ha slutit upp bakom de fredssträvanden som OAU gör. Det innebär möjligheter till vapenvila och förhandlingar, vilket ger utrymme för ett aktivt stöd från omvärlden.

En av de frågor som fördjupat konflikten är de etiopiska myndigheternas utvisning av ett stort antal eritreaner som levt i Etiopien ur landet. De tvångsförflyttades till Eritrea i strid med det som brukar förknippas med mänskliga rättigheter. Ett antal personer hålls också som fångar i läger i Etiopien.

Sverige har under åren byggt upp goda kontakter med båda parter, vilket är en bra utgångspunkt för insatser för en fredlig och demokratisk utveckling i området.

 

På vilket sätt är utrikesministern beredd att verka för att stödja de fredsinitiativ som tas i konflikten mellan Etiopien och Eritrea?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarad: 1999-04-06 Anmäld: 1999-04-13
Svar på skriftlig fråga