Equality Summit

Skriftlig fråga 2009/10:159 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 5 november

Fråga

2009/10:159 Equality Summit

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Regeringens prioriteringar inom jämställdhetsområdet under ordförandeskapet i EU är vaga. Det är också oklart vad man ska lyfta fram som goda exempel från arbetet i Sverige. Tyvärr är få NGO inbjudna att delta i aktiviteterna.

Den 16–17 november anordnas Equality Summit. För tredje gången, som ett led i de årliga toppmötena efter Berlin och Paris, anordnas under ordförandeskapet även ett toppmöte om jämlikhet i Stockholm. Enligt tidigare beslut finns teman som Equality Mainstreaming och Multiple Discrimination på programmet, men det finns utrymme även för nya teman. Här ges jämställdhetsministern möjlighet att lägga fram regeringens prioriteringar. 

Min fråga till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är vilka prioriteringar hon och regeringen under ordförandeskapet vill lägga fast vid mötet Eqality Summit i Stockholm. 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-05 Anmäld: 2009-11-05 Besvarad: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-11)