Epupadammen i Namibia

Skriftlig fråga 1997/98:100 av Goës, Eva (mp)

Goës, Eva (mp)
Fråga 1997/98:100 av Eva Goës (mp) till statsministern om Epupadammen i Namibia

Himbafolkets representant Motjinduika Mutambo, ordförande i kommittén mot utbyggnad av Epupadammen, är i Sverige för att protestera mot projektering av en damm i floden Kuneni. Sveriges regering stöder ekonomiskt projektet, vilket upprör himbafolket. Himba är ett urfolk med egen kultur och religion. Dammbygget innebär att deras döda som begravts på platsen skall flyttas, vilket går helt emot deras religion. I Sverige motsvarar det ett brott mot griftefriden! Dammbygget innebär förflyttning och leder till migration, vilket i sin tur leder till att himbafolkets tradition och kultur hotas. Dammbygget innebär att försörjningen längs floden föröds. Projektet är ett girigt sätt att komma över naturtillgångar. Motivet verkar inte enbart vara att bygga ut vattenkraften, i detta område finns mineraler, främst uran, som kommer att utnyttjas när man väl brutit det tabu som det innebär att gräva upp de döda. Himbafolket har vädjat till Sveriges regering tidigare. I juni uppvaktade två ledare från himbafolket svenska regeringen och påpekade att man i stället kan tänka sig att effektivisera genom att förbättra det befintliga vattenkraftverket uppströms floden i Ruacana. Himbafoket vädjar för sista gången till Sverige och statsministern för att bygget av dammen Epupa skall stoppas. De vill understryka att de inte är emot utveckling av sitt land, men ser detta som ett hot mot den långsiktiga hållbara utvecklingen av landet och ett brott mot deras kultur och tradition. Det är totalt respektlöst. Min fråga till statsministern är:

Vad avser statsministern göra för att stödja himbafolket i deras kamp för en ekologisk långsiktig hållbar utveckling och därmed stoppa stödet till byggnationen av Epupadammen i Namibia?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-10-31 Anmäld: 1997-11-03 Besvarad: 1997-11-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga