Epidemiförsäkringar

Skriftlig fråga 2019/20:1376 av Johan Hedin (C)

Johan Hedin (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Covid-19 är förödande på så många sätt – ett hot mot liv och hälsa, men också mot ekonomin, näringslivet och vårt gemensamma välstånd.

Den 27 mars fattade regeringen ett beslut om förbud enligt ordningslagen mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet var nödvändigt för att hindra smittspridningen och begränsa epidemin, men har givetvis också fått till följd att många företag och evenemangsarrangörer har sett hela sin verksamhet gå upp i rök eller fått kraftigt försämrade förutsättningar. Möjligheterna till försäkringsersättning kan i ett sådant läge vara av avgörande betydelse för att klara av följdverkningarna, och många företagare och evenemangsarrangörer har också varit kloka nog att teckna epidemiförsäkringar.

Jag får nu oroande signaler från näringsidkare och kulturaktörer inom krog, scen, klubb och restaurang i Stockholm. De beskriver att de tecknat försäkringar som även täcker inkomstbortfall till följd av epidemi, men att försäkringarna inte omfattar inkomstbortfall som kommer sig av epidemiåtgärder som tillkommit med stöd av ordningslagen. Hade begränsningen av sammankomster och offentliga tillställningar i stället tagit sin utgångspunkt i smittskyddslagen eller miljöbalken hade långt fler fått försäkringskompensation.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur tänker regeringen agera för att säkerställa att inte regeringens val av lagrum för begränsningar av sammankomster och offentliga tillställningar påverkar försäkringstagares möjlighet att få försäkringsersättning för epidemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-05-15 Överlämnad: 2020-05-19 Anmäld: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-27 Svarsdatum: 2020-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga