Entreprenörskap i skolan

Skriftlig fråga 2009/10:558 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 22 februari

Fråga

2009/10:558 Entreprenörskap i skolan

av Krister Örnfjäder (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Det är viktigt att eleverna tidigt kommer i kontakt med näringslivet för att se vilka utvecklingsmöjligheter det finns om man vill bli entreprenör. Det är vanligt att eleverna får möjlighet att driva egna företag under skoltiden. Därmed får de möjlighet att praktiskt öva sig i företagande samtidigt som de skaffar sig nyttiga erfarenheter inför sitt kommande arbetsliv, oavsett om de väljer att bli företagare eller inte.

Jag vill därför fråga utbildningsministern vilka åtgärder utbildningsministern avser att vidta för att öka kunskaperna om entreprenörskap i skolan.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-22 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-03 Svar anmält: 2010-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-03)