entreprenörsavdrag

Skriftlig fråga 2004/05:1864 av Karlsson, Anders (s)

Karlsson, Anders (s)

den 13 juni

Fråga 2004/05:1864

av Anders Karlsson (s) till finansminister Pär Nuder om entreprenörsavdrag

Det finns förslag om att införa ett så kallat entreprenörsavdrag. Det skulle innebära att huvudentreprenören blir ansvarig för att skatter och sociala avgifter betalas in för de underentreprenörer som huvudentreprenören anlitar. Det är ett bra förslag anser många av oss, men när jag häromdagen besökte Byggettans representantskap i Stockholm fick jag indikationer på att det inte längre är säkert att det här avdraget blir av.

Jag vill därför ställa följande fråga till finansministern:

Har finansministern lagt förslaget om entreprenörsavdrag på is?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-13 Anmäld: 2005-06-13 Besvarad: 2005-06-22 Svar anmält: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-22)