Entreprenadansvar

Skriftlig fråga 2012/13:715 av Pärssinen, Raimo (S)

Pärssinen, Raimo (S)

den 19 augusti

Fråga

2012/13:715 Entreprenadansvar

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

SVT kunde nyligen rapportera om en renovering av det kommunala parkeringshuset i Råcksta i västra Stockholm. När Svenska Byggnadsarbetareförbundet gjorde en spontan inspektion visade det sig dels att de polska byggarbetarna, mot reglerna, bor på arbetsplatsen i baracker, dels att de tjänar 35 kronor i timmen, en femtedel av avtalsenlig lön.

Förklaringen är följande: Efter att kommunala Stockholm Parkering har gett jobbet till tyska Züblin har det lagts ut på ytterligare två underentreprenörer. Det är inte ovanligt att staten eller en kommun beställer ett arbete där löner sedan dumpas långt ned i en kedja av entreprenörer och att man trots sitt huvudansvar skyller på att det finns en entreprenadkedja som man inte känner till.

För att förhindra exploatering av arbetskraft krävs ett system med solidariskt ansvar för entreprenörer. Ett sådant entreprenörsansvar gäller redan i flera europeiska länder, till exempel Tyskland, Holland, Österrike, Spanien, Italien och Frankrike. I Norge infördes ett entreprenörsansvar i januari 2010. Ett solidariskt entreprenörsansvar har godkänts av EU-domstolen i mål C-03/60 Wolff & Müller. Enligt domen stod inte den tyska lagstiftningen om ansvar för huvudentreprenören i strid med EU-rätten. En riksdagsmajoritet bestående av Socialdemokraterna och de borgerliga partierna krävde i mars 2012 genom ett så kallat tillkännagivande att regeringen inom kort skulle återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar i utstationeringssituationer. Så har ännu inte skett.

När avser arbetsmarknadsministern att lägga fram förslag om entreprenadansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-19 Anmäld: 2013-08-22 Besvarad: 2013-09-02 Svar anmält: 2013-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-02)