enskilda organisationers roll i arbetet mot HIV/aids

Skriftlig fråga 2004/05:10 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 september

Fråga 2004/05:10

av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin om enskilda organisationers roll i arbetet mot hiv/aids

Hiv/aids är förutom de mänskliga tragedier det för med sig också ett av de största hindren mot utveckling. Siffror från Världshälsoorganisationen visar att tre miljoner människor dog i aids och fem miljoner infekterades av hiv bara under föregående år. I de hårdast drabbade länderna slås hela samhällssektorer ut. Kampen mot hiv/aids kräver ett brett angreppssätt och många olika åtgärder och hiv/aids-relaterade insatser prioriteras i vårt bilaterala utvecklingssamarbete.

Ett av de viktiga områdena i kampen mot hiv/aids är den förebyggande verksamheten och bland annat på det området kan de enskilda organisationerna spela en stor roll. Det är därför mycket viktigt att kampen mot hiv/aids integreras i dessas utvecklingssamarbete.

Vilka åtgärder avser biståndsministern att vidta för att lyfta fram vikten av att de enskilda organisationerna tydligt integrerar arbetet mot hiv/aids i sin verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-09-16 Anmäld: 2004-09-17 Besvarad: 2004-09-29 Svar anmält: 2004-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-29)