Ensidigt missgynnande fiskeregler

Skriftlig fråga 2013/14:517 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 21 mars

Fråga

2013/14:517 Ensidigt missgynnande fiskeregler

av Peter Jeppsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Havs- och vattenmyndigheten beslutade för två år sedan att förbjuda laxfiske med linor och krok för svenskt fiske, samtidigt som det fortfarande är tillåtet i andra länder omkring Östersjön. Detta är ett beslut som tydligt diskriminerar svenskt yrkesfiske.

Ensidiga beslut som drabbar endast svenska företagare är dock inget unikt för vare sig myndighet eller regering. Tidigare har svenskt fiske efter både ål och hälleflundra förbjudits av ansvarig myndighet. Det är dock en ordning som Socialdemokraterna tagit avstånd ifrån.

Havs- och vattenmyndigheten tillåts, utan regeringens ingripande, att upprätta ett mer ingripande och försvårande regelverk för svenska fiskare än för danskt eller tyskt fiske, trots att fiskarna bedriver verksamhet i samma områden och fångar samma arter.

Regeringens vision om Matlandet Sverige ska uppmuntra till företagsamhet och ökad livsmedelsproduktion på landsbygden, vilket försvåras av Havs- och vattenmyndighetens beslut.

Jag vill därför fråga ministern:

Är det ministerns mening att svenska företag ska diskrimineras på det sätt som min fråga berör, avseende det svenska ensidiga förbudet mot laxfiske med drivlina och krok?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-21 Anmäld: 2014-03-25 Besvarad: 2014-04-02 Svar anmält: 2014-04-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-02)