Ensamstående mammors ekonomi

Skriftlig fråga 2009/10:638 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 12 mars

Fråga

2009/10:638 Ensamstående mammors ekonomi

av Birgitta Eriksson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Fler än var fjärde ensam mamma är fattig och antalet har ökat stadigt sedan början av 2000-talet. För sju år sedan levde knappt tio procent av landets ensamstående mammor i fattigdom. I dag är drygt var fjärde, 25,5 procent, av de ensamma mammorna fattiga. Organisationen Makalösa Föräldrar framhåller att det är ensamföräldrarna som står för den största ökningen i gruppen som lever på under 60 procent av medianinkomsten. Organisationen menar att det saknas ett helhetstänk kring utsatta grupper och ensamföräldrar.

Det finns översiktligt fem orsaker till att dessa förhållanden råder, enligt Makalösa Föräldrar:

1. Låga inkomster. Ensamma mammor tjänar minst – gifta pappor tjänar mest.

2. Hög arbetslöshet i gruppen ensamföräldrar.

3. Stor ohälsa. Enligt försäkringskassan är ohälsotalet högt bland ensamföräldrar.

4. Att statsrådet sänkt a-kasse- och sjukförsäkringsnivåerna.

5. Bostadsbidraget som försämrades under 90-talet har inte återställts. Samtidigt har det blivit dyrare att bo.

Ett generösare bostadsbidrag är en av de två viktigaste förändringarna för att förbättra ensamstående mammors ekonomi. Det är ett väldigt träffsäkert bidrag eftersom majoriteten av dem som får det är just ensamföräldrar och dessa är mestadels kvinnor. Dessutom borde alla ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Avser socialministern att ta initiativ till höjt bostadsbidrag och rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid i vårpropositionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-12 Anmäld: 2010-03-16 Besvarad: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-17)