Ensamresande krigare

Skriftlig fråga 2012/13:261 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 22 januari

Fråga

2012/13:261 Ensamresande krigare

av Carina Hägg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Vi har kunnat ta del av Säpos årsrapporter, som understryker vikten av att kunna arbeta förebyggande. Regeringen har avsatt medel för genomförande av åtgärderna i regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism under 2012–2014. I fortsättningen behövs ett arbete som också möter ungdomsarbetslöshet och socioekonomiska förhållanden samt förstärker samhällets närvaro i stället för att, som vi har sett på flera platser, dra sig undan.

Ett erkänt problem är resande ensamkrigare. I dag är ensamkrigarna få till antalet, men samhället har inte tillfredsställande förmått att möta detta problem. Ensamkrigaren kan såväl begå brott i annat land som utgöra en fara för sig själv och andra vid återkomsten till Sverige.

Andra länder har hunnit längre och har även hunnit utvärdera sina insatser. Bland annat rapporteras om obehandlade trauman. Regeringen bör ta initiativ till en utvärdering med tillvaratagande av vunna kunskaper i vår omvärld. Överväganden om lagförstärkningar i samverkan med riksdagsledamöter ska ses som en del i ett förebyggande arbete. 

Min fråga är:

 Har vetskapen om förekomsten av resande ensamkrigare föranlett något förebyggande initiativ, såsom överväganden om lagförstärkningar, från justitieminister Beatrice Ask?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-22 Anmäld: 2013-01-22 Besvarad: 2013-01-30 Svar anmält: 2013-01-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-30)