Ensamkommande flyktingbarn från Afganistan

Skriftlig fråga 2016/17:464 av Shadiye Heydari (S)

Shadiye Heydari (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under flera år har afghanska barn och ungdomar utgjort merparten av de ensamkommande flyktingbarnen till Sverige. Under 2015, när Turkiet öppnade sina gränser från angränsande länder, kom ett stort antal till Europa. Merparten av dessa kom sedan som asylsökande till Sverige. Drygt 25 000 ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan sökte asyl i Sverige under hösten 2015, vilket utgjorde merparten av de drygt 35 000 ensamkommande som sökte asyl i Sverige under det året.

Alla asylsökande får en individuell prövning av sina asylskäl. Det sker ingen generell prövning av asylskälen för olika nationaliteter. Man kan därför i förväg inte säga hur många afghanska ensamkommande som kommer att få uppehållstillstånd. Av de ärenden som hittills avgjorts i den svenska asylprövningen (Migrationsverket + migrationsdomstolarna) vet vi att ca 75 procent av de asylsökande afghanerna har fått asyl i Sverige. Eftersom de allra flesta av de 25 000 ensamkommande som kom 2015 anlände före den 25 november, kommer dessa att beviljas permanent uppehållstillstånd i enlighet med den tidigare lagen. De som har kommit hit den 25 november eller senare kommer att få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader som sedan kan förlängas.

Jag har i Göteborg träffat ensamkommande barn från Afghanistan som berättat hur de upplever att de blir behandlade och bemötta av handläggarna på Migrationsverket. De får känslan av att inga ordentliga utredningar görs, att fokus i intervjun läggs på åldern i stället för på asylskäl m.m. De upplever att handläggarna uppmuntrar ungdomarna att inte överklaga beslut för att de inte har någon chans att få uppehållstillstånd i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ser ministern på detta och vad anser ministern kan göras för att individen bättre ska uppleva att hen är i fokus?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-07 Överlämnad: 2016-12-08 Anmäld: 2016-12-09 Svarsdatum: 2016-12-14 Sista svarsdatum: 2016-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga