Enprocentsmålet

Skriftlig fråga 2015/16:27 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

I dagens Svenska Dagbladet (den 23 september 2015) anklagas biståndsminister Isabella Lövin och den rödgröna regeringen för att trixa med biståndsmedel. Det är naturligtvis beklagligt eftersom Sverige länge haft gott anseende i biståndsfrågor.

I den rödgröna regeringens första budgetförslag som inte hade majoritet i riksdagen fanns ett anslag på 500 miljoner utanför biståndsramen till det som kallas Gröna fonden. Samma summa föreslås i budgetförslaget för 2016. Däremot verkar detta anslag nu räknas in i biståndsramen.

Det är uppenbart att den rödgröna regeringen inte tar biståndsfrågorna på allvar. Alliansen har värnat enprocentsmålet och föreslagit detta i sina budgetar under åtta år. Nu visar det sig att den rödgröna regeringen antingen inte uppfyller enprocentsmålet eller sina egna utfästelser.

Enprocentsmålet uppnås endast i denna budget om de 500 miljonerna till Gröna fonden räknas in i biståndsramen, ändå talas det om additionella medel.

Med anledning av det anförda vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

 Har statsrådet och den rödgröna regeringen övergett enprocentsmålet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-09-23 Överlämnad: 2015-09-24 Anmäld: 2015-09-25 Sista svarsdatum: 2015-09-30 Svarsdatum: 2015-10-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga