Enkla och tydliga skatteregler för idrottsrörelsen

Skriftlig fråga 2006/07:1242 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 25 maj

Fråga

2006/07:1242 Enkla och tydliga skatteregler för idrottsrörelsen

av Hans Backman (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Vid Riksidrottsförbundets (RF) årsstämma i maj 2007 antogs ett uttalande i vilket bland annat följande framfördes:

Enkla och tydliga skatteregler är en förutsättning för att idrottsrörelsen ska kunna ha en god och välskött ekonomi i förbund och föreningar. Efter en rapport på RF-stämman 2003 utlovade den dåvarande regeringen en utredning kring idrottens skatter och avgifter. 2004 tillsattes den så kallade Idrottsskattekommittén (SOU 2006:23). Utredningen lämnade sitt betänkande i mars 2006. Vissa av förslagen skulle förenkla betydligt för förbund och föreningar och minska risken för oavsiktligt ekonomiska misstag av föreningskassörer. Betänkandet har varit på en bred remiss. Remissinstanserna däribland Riksidrottsförbundet och Skatteverket har i stort sett reagerat positivt på förslagen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om ministern avser att ta initiativ till att Idrottsskattekommitténs förslag behandlas och genomförs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-25 Anmäld: 2007-05-28 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)