Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik

Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S)

Adnan Dibrani (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Gränsdragningsproblem för våra regionala trafiksystem är verklighet för många resenärer i dag. I gränstrakter mellan regioner och län finns många exempel på krångligheter som fördyrar och försvårar för resenärer. Detta motverkar den ökade rörlighet som i dag är ett måste för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden och ändå ta sig till jobb och utbildning på annan plats. Ett enhetligt system där staten går in och upphandlar ett tekniskt system för all kollektivtrafik i Sverige vore önskvärt. Därmed skulle man också skaffa sig möjligheten att kunna lösa ut gränsdragningsproblem relativt enkelt.

Jag vill fråga statsrådet Anna Johansson:

Hur ställer sig statsrådet till möjligheten att skapa ett riksenhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-23 Överlämnad: 2016-03-24 Besvarad: 2016-03-30 Sista svarsdatum: 2016-03-30 Anmäld: 2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga