energipolitiken och koldioxidutsläppen

Skriftlig fråga 2003/04:1436 av Strandberg, Torkild (fp)

Strandberg, Torkild (fp)

den 15 juli

Fråga 2003/04:1436

av Torkild Strandberg (fp) till miljöminister Lena Sommestad om energipolitiken och koldioxidutsläppen

Under 2003 svarade de svenska kärnkraftverken för nästan 50 % av elproduktionen. Tio procent av Sveriges elförbrukning importerades. Detta är ett rekord för den svenska elimporten.

Under 2003 importerades drygt tolv terawattimmar. Som en jämförelse kan nämnas att den ännu återstående reaktorn i Barsebäck producerar ungefär 4,5 terawattimmar per år, och att den av regeringen avvecklade reaktorn producerade lika mycket medan den ännu var i drift.

Huvuddelen av den svenska elimporten 2003 kom från danska, finska, polska och tyska koleldade kraftverk med stora koldioxidutsläpp som följd.

Isens utbredning i Arktis har minskat successivt sedan 1950. De flesta glaciärer på vår planet minskar i volym. Stora skyfall och översvämningar blir vanligare. Öknarna breder ut sig.

FN:s klimatexperter varnar för att klimatförändringarna accelererar. Att minska koldioxidutsläppen är därmed en global överlevnadsfråga. Sverige är det EU-land som i dag släpper ut minst koldioxid per invånare. Så borde det vara även i fortsättningen. Men regeringens energipolitik leder åt ett annat håll. Detta visar tydligt att den svenska avvecklingen av kärnkraften sker till priset av en försämrad miljö.

Jag vill därför fråga miljöministern vad hon avser att göra för att motverka att energipolitiken, som nu, leder till ökade utsläpp av koldioxid.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-07-15 Besvarad: 2004-08-12 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-12)