energiinventering av fastighetsbeståndet

Skriftlig fråga 2004/05:2189 av Gunnar Persson, Sven (kd)

Gunnar Persson, Sven (kd)

den 12 september

Fråga 2004/05:2189 av Sven Gunnar Persson (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energiinventering av fastighetsbeståndet

Utredningen om byggnaders energiprestanda överlämnade nyligen sitt slutbetänkande (SOU 2005:67) till samhällsbyggnadsministern.

Av utredningens förslag framgår att man i första hand riktar in sig på omfattande krav på inventeringar samtidigt som viktiga problem glömts bort. Bland annat saknas förslag om krav på åtgärder för att minska energiförbrukning. Inte heller diskuteras hur de som använder byggnaden påverkar energiåtgången eller betydelsen av vilken sorts energi (exempelvis grön el eller fossil-el) som köps in.

Risken finns att de omfattande byråkratiska krav, som i sig inte medför någon energibesparing, kommer att ta tid och kraft från verkliga energibesparande åtgärder inom bygg- och fastighetsbranschen.

Vilka åtgärder, utöver utredningens förslag, avser samhällsbyggnadsministern att vidta för att effektivisera energianvändningen i byggnader?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-09-12 Anmäld: 2005-09-13 Besvarad: 2005-09-21 Svar anmält: 2005-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-21)