Energibesparingar

Skriftlig fråga 2007/08:663 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 25 januari

Fråga

2007/08:663 Energibesparingar

av Gunnar Sandberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Energianvändningen är det största hotet mot miljön. Därför måste vi på alla sätt spara energi i Sverige för att kunna nå våra klimatmål. Ett sätt att göra det är att förhindra värmeläckage ur våra bostäder. Tidigare har det utgått stöd till olika energibesparande åtgärder, bland annat till byte av fönster på fastigheter. I dag är det slut med sådana stöd. Det är olyckligt med tanke på de nya åtaganden som åläggs Sverige inom miljöområdet, men också ur sysselsättningssynpunkt, eftersom denna typ av åtgärder också skulle kunna skapa fler arbetstillfällen.

Jag vill fråga miljöministern om han är beredd att vidta åtgärder för att införa ovan beskrivna typ av stöd för energibesparingar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-25 Anmäld: 2008-01-29 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)