En ytterligare flygskatt

Skriftlig fråga 2019/20:593 av Helena Bouveng (M)

Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Finansministern har infört en flygskatt i Sverige, en skatt som är skadlig för vårt land på många sätt. Nu har finansministern även gått ut tillsammans med flera andra EU-länders finansministrar och pekat på behovet att beskatta flyget mer inom EU. Finansministern driver därför nu linjen att en flygskatt ska införas på EU-nivå. Men regeringen stannar inte där. I FN:s internationella luftfartsorgan, ICAO, driver den svenska regeringen på för att ändra internationella regelverk för att göra det möjligt att beskatta fossilt flygbränsle internationellt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

När och hur har ministern och regeringen inhämtat stöd från riksdagen om att driva linjen att införa en flygskatt på EU-nivå, och vad är det konkret som finansministern menar bör uppnås i den här skattefrågan i EU och på global nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga