En väg in

Skriftlig fråga 2020/21:599 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Det är synnerligen viktigt att få tydlig information vad som gäller i en kris. Det måste vara lätt att göra rätt. Men så är det inte under denna pandemi.

Många företagare och ansvariga inom kultur-, idrotts- och besöksnäringen vittnar om svårigheten att få tydliga besked om vad som gäller just deras verksamhet avseende coronarestriktioner. Rädslan för att göra fel är överhängande eftersom kvalitetssäkrade tolkningar av Folkhälsomyndighetens presskonferenser saknas.

De flesta kommuner har under lång tid arbetat med ”en väg in” för företagare i behov av till exempel vägledning. Rättviksmodellen är en sådan väl beprövad form.

Det behövs skyndsamt ett nav på statlig nivå under pandemin, där det erbjuds hjälp med förtydliganden och svar på frågor från ovan nämna sektorer som berörs av olika restriktioner. Biografdebaclet är en sådan otydlighet.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind lyder därför:

 

Anser ministern att det behövs ”en väg in” på nationell nivå, och vilka åtgärder vidtar ministern?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-11-19 Överlämnad: 2020-11-20 Anmäld: 2020-11-24 Sista svarsdatum: 2020-12-02 Svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga