En utredning om vårdmomsen

Skriftlig fråga 2019/20:63 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I regeringens budgetproposition för 2020 står följande att läsa:

 

För många utförare inom hälso- och sjukvården, inte minst små aktörer på landsbygden, krävs flexibilitet vad gäller bemanning. Ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen om mervärdesskatt för inhyrd personal har inneburit kostnadsökningar för privata utförare inom hälso- och sjukvården som hyr in vårdpersonal. Regeringen föreslår att medel avsätts till landstingen för att de ska kunna ersätta de berörda aktörerna. Regeringen avser också att skyndsamt tillsätta en utredning för att se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Om sådana förutsättningar föreligger, så ska förslag lämnas.

 

Det är mycket positivt att regeringen nu avser att agera på det tillkännagivande som riksdagen beslutade om i juni efter förslag från Kristdemokraterna. Frågan är dock mycket brådskande eftersom den så kallade vårdmomsen tillämpas sedan den 1 juli.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

När tillsätter regeringen ovan nämnda utredning, och vilken tidsram kommer regeringen att ge utredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Överlämnad: 2019-09-27 Anmäld: 2019-10-01 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga