En utredning av regelverket för vattenskotrar

Skriftlig fråga 2019/20:558 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I en fråga till infrastrukturministern om regelverket för vattenskotrar (fråga 2019/20:403) så svarar miljö- och klimatministern att regelverket ska ses över.

Under 2019 införde regeringen en åldersgräns på 15 år, men ministern anser ändå att regelverket behöver ses över.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att under 2020 komma till riksdagen med ett lagförslag om ändringar i regelverket för vattenskotrar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga