En utökning av arbetsmiljölagens ansvar också till förskolan och fritids

Skriftlig fråga 2007/08:1574 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 25 augusti

Fråga

2007/08:1574 En utökning av arbetsmiljölagens ansvar också till förskolan och fritids

av Ulf Holm (mp)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I dag gäller arbetsmiljölagen på landets skolor och därmed har Arbetsmiljöverket möjlighet till inspektioner på skolorna för att undersöka såväl den psykiska som den fysiska arbetsmiljön på skolorna. Det är givetvis mycket bra eftersom elever och anställda på skolan vistas där mycket och det är givetvis lika viktigt att arbetsmiljön är bra där som på vilken annan arbetsplats. Konstigt nog gäller inte arbetsmiljölagen på landets förskolor och fritids vilket är ologiskt med tanke på att barnen vistas där långa tider och därför behöver krav på att arbetsmiljön är säker där.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga om arbetsmarknadsministern kommer att ta något initiativ för att arbetsmiljölagen också ska gälla landets förskolor och fritids.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-25 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-08 Svar anmält: 2008-09-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-08)