En trygghetsutredning

Skriftlig fråga 2019/20:383 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Ekot har gjort en granskning av de anmälningar som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fattat beslut kring, och antalet anmälningar till IVO ökade med 65 procent mellan 2016 och 2018. Ökningen spås fortsätta under 2019. Sammanlagt anmälde 580 privatpersoner brister som rör gruppboenden förra året; IVO kan inte svara på varför. Att orsakerna till ökningen behöver utredas är därför självklart.

Kommunerna har sedan 2014 tagit över mer av kostnaderna för omsorgen om funktionshindrade. När en individ inte beviljas statlig assistans är den omsorg som återstår den kommunala. I dag får över 80 procent av de som söker assistans avslag. Antalet funktionshindrade med assistansersättning är nu nere på den lägsta nivån på tolv år.

Larmrapporterna duggar tätt från kommuner som är i ekonomisk kris. Kvaliteten på omsorgen riskerar att försämras rejält när regeringen skjuter över kostnader på kommunerna. De som hamnar i kläm är människor som är helt beroende av ett fungerande skyddsnät från samhället för att kunna kommunicera, gå på toaletten och ta på sig kläderna på morgonen.

I dag vittnar funktionsnedsatta, deras anhöriga och personal om en trygghet som gått förlorad både i fråga om omsorg och arbetsvillkor.

Ett rimligt första steg är att tillsätta en trygghetsutredning där huvudsyftet är att förbättra kvaliteten på omsorgen, inte att sänka kostnaderna för den.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ser ministern på att tillsätta en trygghetsutredning med syftet att förbättra kvaliteten på funktionshindersomsorgen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga