En tredje elkabel till Gotland

Skriftlig fråga 2019/20:256 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Företaget Cementa står för 60 procent av hela Sveriges produktion av cement och är en viktig aktör för Gotlands och hela Sveriges tillväxt. Företaget har dock drabbats hårt av elavbrott under året på grund av att det inte finns tillräckligt med el. Det har lett till förluster i mångmiljonklassen. 

Stora elproblem uppenbarar sig inte bara på Gotland utan gör sig även påminda runt om i hela landet. Företag går miste om miljoninvesteringar eller, som i Cementas fall, går med stora förluster. Jobb går förlorade, och samhällets grundläggande funktioner hotas, allt på grund av att det inte finns tillräckligt med el. 

Problemen på Gotland måste lösas. Elavbrotten påverkar både människors och företags vardag, och det är något vi inte kan acceptera. Moderaterna driver därför på för att en tredje kabel från fastlandet till ön ska förverkligas så fort som möjligt. Svenska kraftnät avbröt planerna för en sådan förbindelse 2017, och regeringen har inte gett besked om huruvida planerna ska återupptas. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att planerna på en tredje kabel till Gotland ska återupptas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-05
Svar på skriftlig fråga