En renare havsmiljö

Skriftlig fråga 2006/07:1546 av von Sydow, Henrik (m)

von Sydow, Henrik (m)

den 10 augusti

Fråga

2006/07:1546 En renare havsmiljö

av Henrik von Sydow (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Det ihärdiga regnandet i början av sommaren har blottat brister i vårt samhälles förmåga att vårda havsmiljön. I flera kustområden har regnandet ansträngt avloppsnäten till det yttersta. I både Halmstad och Laholm har kommunens miljöförvaltningar avrått från badande eftersom orenat avloppsvatten runnit ut på stranden och ned i havet.

Havet och stränderna är oskattbara tillgångar. Att stränderna blir otjänliga genom orenat avloppsvatten leder till sämre livsvillkor och en sämre miljö.

I samband med vårbudgeten presenterade regeringen omfattande havsmiljösatsningar, medel som är tänkta att minska utsläppen till våra hav och motverka övergödning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljöministern:

Kommer miljöministern att verka för att regeringens aviserade satsningar på en bättre havsmiljö även ska omfatta bistånd till kommunerna för att anpassa avloppsnät så att utsläpp av orenat avloppsvatten kan undvikas i fortsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-10 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-24 Svar anmält: 2007-08-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-24)