En rättvis antagning till högskolan

Skriftlig fråga 2007/08:820 av Damberg, Mikael (s)

Damberg, Mikael (s)

den 20 februari

Fråga

2007/08:820 En rättvis antagning till högskolan

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Den nya antagningsordningen till högskolan kommer att få betydande negativa konsekvenser för de sökande som har studerat på folkhögskola.

När man 2010 går över till det nya antagningssystemet till högskolan som innehåller fyra urvalsgrupper i stället för två – betyg och högskoleprov – får platsfördelningen oönskade konsekvenser för dem som söker med omdöme från folkhögskola. Det finns en överhängande risk att de som söker med folkhögskoleomdöme i många fall inte kommer att tilldelas en enda plats till ett flertal högskoleutbildningar.

Högskoleverket har under hand insett att reglerna får dessa konsekvenser – som troligen inte var avsedda – och jag vet att man har försökt påverka departementet att ändra dessa regler.

Min fråga till statsrådet är:

Är statsrådet, utifrån bland annat Högskoleverkets uppfattning att folkhögskoleelever drabbas orättfärdigt, beredd att ta initiativ till förändring av tillträdesreglerna till högskolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-20 Anmäld: 2008-02-20 Besvarad: 2008-02-27 Svar anmält: 2008-03-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-27)