en rättsprocess mot de röda khmererna

Skriftlig fråga 2000/01:1377 av Andersson, Marianne (c)

Andersson, Marianne (c)

den 11 juni

Fråga 2000/01:1377

av Marianne Andersson (c) till utrikesminister Anna Lindh om en rättsprocess mot de röda khmererna

FN och Kambodjas regering har under fyra år förhandlat om utformningen av en rättegång mot de röda khmerernas högsta ledare, de ledare som ytterst är ansvariga för 1,7 miljoner kambodjaners död under åren 1975@1979. Förhandlingarna tycks nu ha gått i stå. Inga kontakter har tagits på ett halvår. Den kambodjanska regeringens intresse för en rättegång är svalt. De menar att ris till befolkningen går före rättvisa. Den stora grannen Kina är direkt emot en rättegång.

I själva verket är utkrävandet av rättvisa och straff för de ansvariga själva förutsättningen för Kambodjas utveckling. Annars kan landet inte bli en fungerande rättsstat, människorna våga tro på framtiden och landet få kraft att utvecklas. I dag skylls den nuvarande korruptionen, våldet och alla missförhållanden på röda khmererna och en utbredd rättslöshet råder.

Mot bakgrund av Sveriges mångåriga engagemang med bistånd och MR-arbete i Kambodja bör vi agera, gärna tillsammans med de nordiska länderna, för en rättegång. Ett tillfälle som bör utnyttjas är att vi som ordförandeland i EU tar initiativ till en EU-framställning till premiärminister Hun Sen på givarmötet i Tokyo i mitten av juni och där framhålla hur nödvändigt det är att äntligen få i gång rättsprocessen.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

På vilket sätt avser utrikesministern agera för att få till stånd en rättsprocess mot de röda khmererna i Kambodja?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarad: 2001-06-25 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-25)