En primärvårdsreform

Skriftlig fråga 2019/20:532 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det finns delar av svensk hälso- och sjukvård som vi kan vara stolta över, såsom de insatser som vårdens medarbetare utför varje dag. Samtidigt finns det omfattande problem. Sverige har bland Europas allra längsta väntetider, och vårdens kvalitet är varierande med stora regionala skillnader.

Vården är sjukhustung och har för svagt utvecklad nära vård och primärvård. Sjukhusens akutmottagningar tar emot många patienter som egentligen kan tas om hand av den nära vården. Detta skapar längre vårdköer.

Det råder en stor samsyn kring att mer vård behöver flytta ut från de stora sjukhusen och utföras i den nära vården och primärvården. Det är angeläget att förflyttningen av vård från sjukhusen till primärvården kommer igång. Det är också angeläget att regeringen delger regionerna hur man avser att genomföra detta och hur lagstiftningen kommer att se ut.

I regeringens propositionsförteckning för hösten 2019 står det att propositionen Primärvårdsreform - inriktning för en nära och tillgänglig vård ska läggas på riksdagens bord under december innevarande år. Jag har tidigare frågat socialministern (En proposition om primärvården, skriftlig fråga 2019/20:339) när socialministern avser att lägga fram propositionen. Då svarade socialministern att "det är min ambition att lägga fram en primärvårdsproposition så snart det är möjligt, dock tidigast i december i år." Nu har december månad kommit.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Kommer ministern att lägga fram propositionen Primärvårdsreform - inriktning för en nära och tillgänglig vård under december år 2019?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-03 Överlämnad: 2019-12-04 Anmäld: 2019-12-05 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga