En polishögskola i Halmstad

Skriftlig fråga 2016/17:1870 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen gör nu en stor satsning på polisen. De kommande åren ska antalet polisanställda öka med 10 000. För att lyckas öka antalet poliser ska två nya polishögskolor startas. Justitie- och inrikesminister Morgon Johansson har meddelat att en av utbildningarna kommer att starta i Malmö våren 2019. Halmstad borde vara en självklar ort för placeringen av den andra polisutbildningen, då en etablering i Halmstad kan samordnas med Försvarsmakten. Det gör att investeringskostnaderna blir låga och att utbildningen kan komma igång redan 2018 om besked om placering i Halmstad ges i närtid.

Högskolan i Halmstad har god kompetens inom en rad områden som är aktuella i polisutbildningen. Framför allt är det av mycket stor betydelse att Sveriges enda högre utbildning i it-forensik är placerad vid Högskolan i Halmstad. It-forensik är ett av polisens viktigaste verktyg för utredningar av brott där mobiltelefon, dator eller digital kommunikation används. Förutom detta så startar även ett internationellt magisterprogram i nätverksforensik vid Högskolan i Halmstad. Dessa två utbildningar är unika i Sverige, och kunskaper inom dessa områden är av enormt stor betydelse i det moderna och framtida polisarbetet. Att högskolans rektor tidigare varit rektor för Linnéuniversitetet, som har en väletablerad polisutbildning, gör att det finns goda förutsättningar för en hög kvalitet från start.

Högskolan i Halmstad har i samarbete med Försvarsmakten, Halmstads kommun och Region Halland ansökt om att få starta polisutbildningen redan nästa år om besked ges i närtid.

För att uppnå målet med 10 000 fler polisanställda till år 2024 borde det ligga i regeringens intresse att så snart som möjligt ta ett beslut för att möjliggöra en snabb uppstart av även den andra högskolan som ska utbilda poliser.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

När väntas ministern och regeringen besluta om polishögskolan ska startas i Halmstad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-31 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga