En parlamentarisk utredning om riksdagens anslag till kungahuset, de allmänna flaggdagarna och det offentliga belöningssystemet

Skriftlig fråga 2018/19:488 av Tobias Billström (M)

Tobias Billström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För snart ett år sedan slöts en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet om tillsättandet av en parlamentarisk utredning med uppdraget att se över det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av riksdagens ekonomiska anslag till hovet. Riksdagen riktade mot bakgrund av överenskommelsen tre tillkännagivanden till regeringen med innebörden att en sådan utredning borde utses och sätta igång sitt arbete så snart som möjligt efter valet 2018. Det har nu gått mer än sex månader sedan valet, men den utredning som riksdagen i bred enighet efterlyste har ännu inte kunnat påbörja sitt arbete.

Jag vill därför ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur går arbetet med utredningens direktiv, och när kommer ett beslut om tillsättandet av utredningen att fattas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-04 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10
Svar på skriftlig fråga