En översyn av socialtjänstlagen

Skriftlig fråga 2015/16:1437 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

En aktuell dom från förvaltningsdomstolen i Malmö är principiellt intressant. Av den framgår att EU-medborgare har rätt att få försörjningsstöd (socialbidrag) så länge deras barn går i svensk skola. Denna dom kan få omfattande principiella följdverkningar och ekonomiska konsekvenser för landets kommuner.

En kort bakgrund ger vid handen att domen avser en kvinna från ett EU-land. Hon bosatte sig i Eslövs kommun. När hennes anställning upphörde sökte hon försörjningsstöd. Kommunen nekade henne detta med hänvisning till reglerna inom EU som i korthet föreskriver att uppehållsrätten i Sverige upphör sex månader efter att anställningen tagit slut.

Förvaltningsrätten i Malmö har nu i en dom kommit fram till att Eslövs kommun tolkat lagstiftning och regelverk på ett felaktigt sätt.

Förvaltningsrätten anser att kvinnan har laglig rätt att stanna i Sverige så länge som barnen som börjat skolan fortsätter att ta del av skolundervisningen. Barnen i sin tur hade rätt till skolundervisning eftersom mamman hade ett arbete. Mamman har i sin tur, menar förvaltningsrätten, rätt till försörjningsstöd så länge barnen går i skolan.

Förvaltningsrätten menar således att vårdnadshavaren har uppehållsrätt i Sverige. Därmed har hon rätt till försörjningsstöd oavsett om hon klarar av att uppfylla villkoren enligt Europeiska unionens rörlighetsdirektiv, vilket framgår att hon inte klarat av. Hon är arbetslös sedan två år tillbaka. Förvaltningsrätten hänvisar till att socialtjänstlagen ger vårdnadshavaren rätt till försörjningsstöd.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Är regeringen och ansvarigt statsråd beredda att skyndsamt genomföra en total översyn av socialtjänstlagen, trots att regeringspartierna röstat emot detta i riksdagen, och därtill vidta åtgärder som motverkar en utveckling av försörjningsstödet i ovan beskrivna riktning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-07-04 Överlämnad: 2016-07-05 Sista svarsdatum: 2016-07-19 Svarsdatum: 2016-07-28 Anmäld: 2016-08-25
Svar på skriftlig fråga