En översyn av Försäkringskassans beslutsstöd

Skriftlig fråga 2019/20:90 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I Riksrevisionens rapport om bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa granskar man varför det finns kvalitetsbrister i läkarintygen och vilka hinder läkare upplever i sin bedömning av arbetsförmågan vid sjukskrivning med psykiatriska diagnoser.

Det beslutsstöd som Försäkringskassan har är inte anpassat för psykiska diagnoser och blir därför ett trubbigt och svårarbetat stöd till den sjukskrivande läkaren.

Många läkare som sjukskriver personer anser att den administrativa bördan är stor och att det är svårt att göra en bedömning av nedsatt arbetsförmåga och hur stor funktionsnedsättning som den psykiska diagnosen ger. För många är det inte arbetet som är anledningen till den psykiska ohälsan men det är det enda man kan vara sjukskriven för. Det är svårt att sjukskriva sig från livet i stort.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Kommer statsrådet att ge Försäkringskassan i uppdrag att se över sitt beslutsstöd så att det är anpassat efter bedömningar av diagnoser psykisk ohälsa, och kommer statsrådet att se över Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys, med fokus på den så kallade DFA-kedjan ( Diagnos-Funktion-Aktivitet), så att bättre beslut kan fattas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga