En översyn av artskyddsförordningen

Skriftlig fråga 2017/18:866 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Allt fler svenska skogsägare oroar sig för att äganderätt gradvis håller på att urholkas. En mängd mindre förslag och åtgärder som var för sig kan verka oskyldiga, men som tillsammans utgör ett växande hinder för skogsbruket, utgör ett växande hot. Den svenska skogsvårdslagen föreskriver att produktionsmål och miljömål ska ges samma vikt vid överväganden gällande skogen, men balansen mellan de två målen håller nu på att förskjutas.

Ett av de tydligaste exemplen på det är artskyddsförordningen. Ansvariga myndigheter har vid flera tillfällen hänvisat till förordningen då de förbjudit svenska skogsägare att bruka sin mark eftersom skyddade arter finns närvarande i de marker där avverkning planerats.

Det råder inget tvivel om att artskyddsförordningens utformning är problematisk. Detta har exempelvis påtalats av både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, som i en skrivelse redan i juni 2016 begärde en översyn av förordningen för att "säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker". Men ännu har inget hänt. Trots att frågan är av största vikt för en av landets viktigaste näringar drar regeringen ut på tiden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

När avser ministern att ge besked huruvida den översyn av artskyddsförordningen som ansvariga myndigheter har efterlyst kommer att genomföras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-27 Överlämnad: 2018-02-27 Anmäld: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga