En ökad svensk köttproduktion

Skriftlig fråga 2019/20:743 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Svensk djurproduktion och köttproduktion är bland världens mest klimatsmarta köttproduktioner och har en väldigt liten klimat- och miljöpåverkan.

Vår svenska köttproduktion ger dessutom mervärden såsom ett betat kulturlandskap med stora biologiska värden, vilket är bra för både fauna och flora.

Sveriges köttproduktion borde därför öka, och vi borde producera mycket mer svenskt kött i Sverige och därmed kunna konkurrera och ta marknadsandelar från andra länder med en sämre köttproduktion. Detta skulle vara bra både för miljön och för jobb och tillväxt i Sverige.

Om Sveriges köttproduktion kunde öka skulle det kunna ge nya exportmöjligheter och en levande landsbygd. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att underlätta för en ökad svensk köttproduktionen och en ökad köttexport från Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-14 Överlämnad: 2020-01-15 Anmäld: 2020-01-16 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga