En ny hemlöshetsstrategi

Skriftlig fråga 2018/19:537 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sedan 2009 – då den nationella hemlöshetsstrategin för 2007–2009 löpte ut – har Sverige saknat en nationell hemlöshetsstrategi. Detta har lett till att det förebyggande arbetet med att motverka hemlösheten inte kunnat samordnas och effektiviseras tillräckligt och inte heller kunnat följas upp av staten.

Enligt Stockholms stadsmission har flera av våra nordiska grannländer på ett effektivt sätt arbetat med hemlöshetsproblematiken genom nationella hemlöshetsstrategier. De efterlyser också en nationell hemlöshetsstrategi som både inkluderar bostadsförsörjningsperspektivet och socialtjänstperspektivet samt innehåller ett mål för antalet bostäder och en återkommande utvärdering av vad kommunerna gör för att minska hemlösheten, enligt på förhand definierade kriterier där varje kommuns åtagande och resultat redovisas.

Även Amnesty har efterfrågat en ny nationell hemlöshetsstrategi.

Mot denna bakgrund vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att ta några initiativ för att ta fram en ny hemlöshetsstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-12 Överlämnad: 2019-04-15 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24
Svar på skriftlig fråga