En ny energikommission

Skriftlig fråga 2018/19:219 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Snart tre år efter att en historisk energiöverenskommelse beslutades i Sveriges riksdag finns det fortfarande en oro kring den framtida elförsörjningen i Sverige.

Med en ständigt ökande andel volatil el i våra nät från sol och vind ökar också riskerna för att effektbrist uppstår när vind och sol inte levererar i den utsträckning som ett modernt samhälle behöver. Svensk industri har uttryckt en stark oro över utvecklingen då produktionen hotas när effektbalansen inte säkras.

Energiöverenskommelsen var bra, men levererar inte alla de lösningar som industrin och samhället behöver. Nu måste regeringen ta initiativ för att inte bara på årsbasis ha ett elöverskott, utan även säkra att vi varje sekund har den effekt i våra nät som samhället har rätt att förvänta sig.

Lyssnar vi på de farhågor som företrädare för industri och näringsliv uttrycker blir det mycket tydligt att tiden redan har sprungit ifrån energiöverenskommelsen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer statsrådet att ta initiativ till en ny energikommission för att lösa de utmaningar som vi ser redan i dag när det kommer till effektbalansen i det svenska nätet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-13 Överlämnad: 2019-02-14 Anmäld: 2019-02-15 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga