En nationell studie- och yrkesvägledningstjänst

Skriftlig fråga 2009/10:801 av Hallengren, Lena (s)

Hallengren, Lena (s)

den 11 maj

Fråga

2009/10:801 En nationell studie- och yrkesvägledningstjänst

av Lena Hallengren (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Sedan våren 2009 driver Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne och Region Värmland tillsammans med Nätverket för kommunala lärcentra den Internetbaserade tjänsten Vägledningsinfo.se. Vägledningsinfo.se erbjuder studie- och yrkesvägledning och ska ses som ett komplement till den verksamhet som bland annat finns vid våra högskolor och universitet, folkhögskolor och i anslutning till kommunal vuxenutbildning.

Efterfrågan på studie- och yrkesvägledning via e-post och telefon ökar alltmer i takt med att situationen på arbetsmarknaden blir allt svårare. En hög tillgänglighet är viktig för att nå ut till de grupper i vårt samhälle som är studieovana och som bor på mindre orter och städer.

Verksamheten riskerar nu att upphöra då finansieringen är oviss efter den 30 juni i år. Det bör vara ett nationellt uppdrag att tillhandahålla denna service åt de blivande studenterna.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att en Internetbaserad studie- och yrkesvägledning som Vägledningsinfo.se finansieras nationellt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-11 Anmäld: 2010-05-17 Besvarad: 2010-05-20 Svar anmält: 2010-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-20)