En nationell IT-strategi i skolan

Skriftlig fråga 2009/10:676 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 25 mars

Fråga

2009/10:676 En nationell IT-strategi i skolan

av Mats Gerdau (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Samhället förändras i allt snabbare takt. Jag tycker att det är viktigt att skolan hänger med i och är en del av samhällsutvecklingen. En viktig del i förändringen handlar om att tillvarata den moderna teknikens möjligheter. I en värld där vi alltmer präglas av IT-revolutionen både socialt och ekonomiskt upplever jag att skolan har kommit på efterkälken.

Skolverket har presenterat två rapporter över IT-situationen i skolorna det senaste året och det är bedrövlig läsning. Knappt var tredje lärare har en egen dator på arbetet. Tre av fyra lärare anser att den egna skolans IT-kompetens är otillräcklig och de har svårt att hitta bra undervisningsmaterial. Hälften av lärarna använder IT högst någon lektion i veckan. Det finns få datorer vilket skapar långa väntetider för eleverna. Hälften av datorerna är dessutom gamla och supporten när något händer är långsam. Det här duger inte år 2010! En modern skola kräver moderna verktyg och moderna arbetssätt.

Moderaterna tog ställning för att IT ska vara en självklar del av skolan på sin partistämma i augusti. Centerpartiet gjorde likadant på sitt riksting senare under hösten. Nu har även folkpartiet lanserat idéer om IT i skolan. Det borde därför finnas mycket goda förutsättningar för att regeringen ska komma med kraftfulla förslag på det här området. Många efterfrågar exempelvis en nationell strategi för IT i skolan – en vision om vart vi ska och att vi lägger fast en ambitionsnivå. Jag delar helt den uppfattningen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga utbildningsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att få till stånd en nationell strategi för IT i skolan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-25 Anmäld: 2010-03-25 Besvarad: 2010-03-31 Svar anmält: 2010-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-31)