En nationell hälsofrämjande strategi

Skriftlig fråga 2019/20:218 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige har i sin befolkning många som är friska och mycket aktiva långt upp i hög ålder samtidigt som över hälften av befolkningen har övervikt eller fetma. Sverige har en befolkning med hög genomsnittlig livslängd samtidigt som vi har många i arbetskraften som är sjukskrivna och många människor som lider av psykisk ohälsa. Sverige har bland Europas allra längsta vårdköer samtidigt som vi riktar en väldigt liten andel av hälso- och sjukvårdens samlade resurser till att arbeta metodiskt med ohälsoförebyggande åtgärder. Denna utveckling måste Sverige klara av att vända.

Sverige måste börja arbeta mer samordnat och systematiskt med åtgärder som är långsiktigt hälsofrämjande. En uttalad målsättning ska vara att bygga ett hälsosammare Sverige som är långsiktigt hållbart för alla invånare. Och låt oss på en gång slå fast att pekpinnar, tvång och förbud inte kommer leda till att människor börjar leva mer långsiktigt hälsosamt. Det leder i stället till känslor av otillräcklighet och dåligt samvete, oro och osäkerhet. Det är tillgång till stöd, kunskaper, rådgivning, samarbete och inspiration att leva mer hälsofrämjande som kan bidra till att det i stället blir mindre kravfyllt och mer lustfyllt att skaffa sig hälsofrämjande levnadsvanor.

Regeringen måste nu ge i uppdrag att ta fram förslag till en nationell hälsofrämjande strategi som kan svara upp mot det växande behov som finns av tydliga strategier, riktlinjer och handlingsplaner för att kunna stärka och effektivisera det förebyggande hälsoarbetet i Sverige. Det finns få områden som är i behov av fler samarbeten mellan olika organisatoriska stuprör och sakfrågor som hälsofrämjande insatser och som därmed lämpar sig bättre för ett långsiktigt strategiarbete.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ställer sig ministern till Moderaternas förslag att ta fram och genomföra en nationell hälsofrämjande strategi i syfte att stärka det hälsofrämjande arbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-21 Överlämnad: 2019-10-22 Anmäld: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga