En nationell anhörigstrategi

Skriftlig fråga 2019/20:276 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Tillsammans med årets höstbudget avslöjade socialminister Lena Hallengren att regeringen ämnade ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell anhörigstrategi.

I ett uttalande i DN sa socialminister Lena Hallengren bland annat följande: Ibland talar man om anhöriga som en väldigt bred målgrupp men för oss är det viktigt att understryka att det handlar om dem som vårdar eller stödjer närstående äldre personer.

Vård av närstående är däremot inte specifikt de som vårdar sina äldre utan även yngre får i dag hjälp av närstående. 

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur definierar ministern begreppet anhörig, och vilka direktiv kommer denna strategi att utgå från?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-25 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga