En modern barnomsorgslinje

Skriftlig fråga 2012/13:710 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 14 augusti

Fråga

2012/13:710 En modern barnomsorgslinje

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Målsättningarna för den svenska barnomsorgen är höga. Den ska ge barn omsorg och stimulera deras utveckling, göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera samt stärka grundläggande värderingar som ger en demokratisk grund för samhället. Mycket är bra, men det finns också stora förbättringsområden om barnomsorgen ska vara en naturlig del i arbetslinjen. Fackförbundet Kommunal har länge drivit frågan om en utveckling av barnomsorgen i vårt land och visar genom sina egna utredningar och rapporter på behovet av en bättre barnomsorg för att stödja arbetslinjen i ett förändrat samhälle. Kommunals undersökning visar bland annat att det för 30 procent av deras medlemmar med förskolebarn inte går att arbeta heltid med de öppettider som barnens förskolor har.

I skollagen står det att barn ska erbjudas barnomsorg ”i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier”. Jag tycker att det är hög tid att tydliggöra rätten till barnomsorg även under kvällar, nätter och helger. En del kommuner har detta men långt ifrån alla.

Utbyggnaden av barnomsorgen i Sverige har varit avgörande för att föräldrar ska kunna arbeta. I ett modernt Sverige där fokus sätts på kunskap och arbete utökas också barnomsorg med verksamhet på kvällar, nätter och helger.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa en modern barnomsorgslinje som också har verksamhet på kvällar, nätter och helger?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-14 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-27 Svar anmält: 2013-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-27)