En minskad risk för skogsbränder

Skriftlig fråga 2013/14:755 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Skogsbranden i Västmanland är den största i modern tid i Sverige. Enorma belopp har gått förlorade och uppskattningsvis 14 000 hektar, mestadels skog, har eldhärjats. Regeringen vill nu utreda räddningsinsatsen av skogsbranden. Det kan vara bra att utreda insatsen i sig, men inom området naturkatastrofer och extrema väderhändelser är det tämligen välutrett. Att vi kan vänta oss fler skogsbränder och över lag mer av extremt väder har konstaterats av ett flertal tunga utredningar, både i Sverige och internationellt. Därför behöver vi rusta Sverige mot framtida katastrofer, exempelvis med kraftigt ökade resurser till klimatanpassning. Men det är också brådskande att få till stånd ett hållbarare skogsbruk samt göra vad vi kan så att framtida skogsarbeten minimerar risken för skogsbränder. I dag måste en avverkning anmälas till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Här vore det lämpligt, i händelse av brandrisk i skogen, om Skogsstyrelsen, eller annan relevant myndighet, hade möjlighet att ställa krav på avverkaren att ha brandvakter på plats i anslutning till skogsarbetet. På samma sätt borde den ansvariga myndigheten ha möjlighet att ställa krav på personal med brandskyddsutbildning. Samma sak borde gälla vid markberedning. I dag behöver skogsbolaget inte invänta något klartecken för att påbörja markberedning. I sommartid och när det föreligger brandrisk (en bedömning som ansvarig myndighet får göra exempelvis efter konsultation av SMHI) ska ansvarig myndighet ha möjlighet att ställa krav på brandvakt och brandskyddsutbildad personal. För att uppnå detta behövs sannolikt ändringar göras i skogsvårdslagen, kanske också skogsvårdsförordningen. I dagsläget pågår utredning om orsakerna till skogsbranden i Västmanland. Dessa slutsatser vill jag inte förekomma, men att skogsarbete kan leda till bränder är allmänt känt. Många skogsbolag gör ett viktigt säkerhetsarbete, exempelvis utbildad personal och brandvakter. Vänsterpartiet vill att detta ska bli norm för all skoglig verksamhet i lägen med brandrisk. Därför är det viktigt att regeringen agerar.

Med anledning av ovan vill jag fråga landsbygdminister Eskil Erlandsson: Är ministern beredd att göra ändringar i relevanta lagar och föreskrifter för att våra myndigheter ska kunna ställa krav på brandvakter, brandskyddsutbildad personal och andra relevanta säkerhetsåtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-15 Överlämnad: 2014-08-15 Besvarad: 2014-09-01 Sista svarsdatum: 2014-09-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga