En konsumentvägledning nära medborgarna

Skriftlig fråga 2019/20:114 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Det kommer många signaler om att kommunerna på grund av obligatoriska åtaganden måste minska kostnaderna på det som inte är lagstadgad verksamhet. Sådan verksamhet är bland annat den kommunala konsumentvägledningen. En verksamhet som är viktig och värdefull för många konsumenter och som finansieras över den kommunala budgeten. När kostnaderna ökar för bland annat familjehemsplaceringar och försörjningsstöd blir kommunala politiker tvungna att förändra budgeten för det som inte är lagstadgat. Det riskerar att göra att utsatta konsumenter inte får det stöd som de kanske behöver i vissa situationer. Det finns en väl fungerande konsumentrådgivning via telefon i "Hallå konsument" som drivs av konsumentverket, men det är inte ovanligt att konsumenter även vill ha en nära kontakt, och de kommunala konsumentvägledarna har ofta en lokalkännedom som hjälper både näringsidkaren och konsumenten vid eventuella tvister.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att i hela Sverige säkerställa en nära och tillgänglig konsumentvägledning med lokalkännedom?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-07 Överlämnad: 2019-10-08 Anmäld: 2019-10-10 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga