en hjälpmedelsutredning

Skriftlig fråga 2000/01:1542 av Johansson, Kenneth (c)

Johansson, Kenneth (c)

den 2 augusti

Fråga 2000/01:1542

av Kenneth Johansson (c) till socialminister Lars Engqvist om en hjälpmedelsutredning

Tillgången till bra hjälpmedel anpassade efter individens behov och utprovade och erhållna inom rimlig tid är många gånger avgörande för den enskildes möjligheter till ett bra liv.

Jag och Centerpartiet har i olika sammanhang påtalat att det i dag uppenbarligen finns stora brister avseende hjälpmedelsförsörjningen. Långa köer, oklarheter i ansvarsfördelningen, kompetensfrågor, tvivelaktiga prioriteringar är några exempel på frågor som måste ses över. Regeringens standardsvar har under lång tid varit och är fortfarande att hänvisa till en aviserad hjälpmedelsutredning.

Enligt uppgifter från Socialdepartementet har utredningen ej tillsatts och inte heller finns några direktiv klara för utredningsarbetet. Detta är självfallet synnerligen otillfredsställande.

Min fråga till socialministern är:

Är det fortfarande ministerns uppfattning att en hjälpmedelsutredning ska tillsättas och i så fall när kommer det att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-02 Besvarad: 2001-08-15 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-15)