En handelspolitik mot barnarbete

Skriftlig fråga 2007/08:281 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 16 november

Fråga

2007/08:281 En handelspolitik mot barnarbete

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

De flesta barnarbetare i världen återfinns på landsbygden, där de ofta utgör en viktig men obetald hjälp till sina familjer i lantbruket. Det gäller både flickor och pojkar. Vid sidan av jordbruksarbete är hushållsarbete den ojämförligt viktigaste sysselsättningen för barn. Framför allt är det flickor som arbetar i sina egna familjers och andras hushåll. En tredje mycket stor grupp är de som jobbar i små verkstäder, i butiker, som gatuförsäljare, på byggen, hotell och restauranger – det som brukar kallas den informella sektorn.

Det måste vara oerhört viktigt att varor framställda genom barnarbete inte saluförs i Sverige. Barnarbete leder inte till utveckling utan förhindrar skolgång, vilket sänker landets utbildningsnivå. Barn tvingas göra vuxnas arbete till lägre löner vilket snedvrider arbetsmarknaden.

Hur avser statsrådet att förhindra att produkter framställda genom barnarbete når den svenska marknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-16 Anmäld: 2007-11-16 Svar anmält: 2007-11-28 Besvarad: 2007-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)