En fungerande och effektiv broöppning för den nya Göta älv-bron

Skriftlig fråga 2014/15:55 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Eftersom Göteborgs stad har beslutat att den nya Göta älv-bron ska ha en höjd på 13 meter, jämfört med dagens 19 meter, är risken överhängande att det innebär stora svårigheter för sjöfarten. En lägre bro innebär att i princip samtliga av dagens lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna kommer att kräva en broöppning för att kunna passera. I framtiden kommer ännu fler båtar att trafikera Göta älv och Vänern; därför är det av yttersta vikt att detta sker på ett så smidigt sätt som möjligt.

Om Göteborgs stad hade valt en höjd på 19 meter för den nya Göta älv-bron hade frågan om broöppning inte varit lika brännande, eftersom majoriteten av fartygen hade kunnat passera utan en broöppning. Men med tanke på beslutet att bron endast kommer att ha tolv meters segelfri höjd är frågan om en fungerande broöppning mycket aktuell. En broöppning innebär exempelvis att kollektivtrafiken måste stanna. Risken är överhängande att om Göteborgs stad själv opererar broöppnandet kommer kollektivtrafiken att få ett stort företräde jämfört med sjöfarten, som då måste invänta en passande tidpunkt för broöppning.

Men oavsett vilken bro som blir slutresultatet är det viktigt att broöppningen kan ske ofta och att broöppnandet sker av en oberoende part som inte favoriserar det ena eller det andra trafikslaget.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att broöppningen av den nya Göta älv-bron sker av oberoende part för att på så sätt säkerställa en fungerande och effektiv sjöfart i Vänern och Göta älv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-11 Överlämnad: 2014-11-11 Anmäld: 2014-11-12 Svarsdatum: 2014-11-19 Sista svarsdatum: 2014-11-19
Svar på skriftlig fråga