En fortsatt drift av Ringhals 1

Skriftlig fråga 2019/20:714 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

En säker och klimatneutral elförsörjning är avgörande för att Sverige ska kunna klara övergången till ett klimatmässigt hållbart samhälle med bibehållen välfärd. Sverige har i dag en säker och effektiv elproduktion med konkurrenskraftiga priser och med små utsläpp av växthusgaser. En av hörnstenarna i elförsörjningen är kärnkraften. Dessvärre står vi för närvarande inför en situation där ytterligare två reaktorer riskerar att avvecklas i närtid, Ringhals 1 och 2, som båda bland annat ägs av statliga Vattenfall.

Nya uppgifter i medier med hänvisning till Vattenfalls interna dokument visar att det finns goda förutsättningar att även fortsättningsvis driva Ringhals 1 så långt som till 2036 med hjälp av låga investeringar. Det krävs att frågan analyseras djupare och lyfts från Vattenfall för att kunna få en mer samlad och övergripande syn på frågan, då Vattenfall redan startat sin nedläggningsorganisation.

Den klimatomställning som Sverige står inför, där tuffa mål om utsläppsminskningar krävs, gör att Ringhals 1 måste utredas för vidare drift efter den planerade stängningen 2020. Ingen tvivlar på att det finns ett investeringsbehov i Ringhals 1, men det måste ställas mot vad en fortsatt drift betyder för Sverige som nation och inte minst för klimatet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Är statsrådet beredd att skyndsamt tillsätta en oberoende snabbutredning av en fortsatt drift av Ringhals 1?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-20 Överlämnad: 2019-12-23 Sista svarsdatum: 2020-01-07 Svarsdatum: 2020-01-09 Anmäld: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga